CÔNG TRÌNH – DỰ ÁN

THỊ TRƯỜNG Á – ÂU – MỸ

Hệ thống đỗ xe tự động APS3 07 xe – USA

Hệ thống đỗ 2 tầng CPL01 40 xe – ENGLAND

Hệ thống đỗ 2 tầng CPL01 20 xe – SPAIN

Hệ thống đỗ 2 tầng hầm CPL15 – ROMANIA

Hệ thống đỗ 2 tầng CPL01 14 XE – SWITZERLAND

Hệ thống tự động APS2 140 xe – AUSTRALIA

Hệ thống tự động APS3 7 xe – THAILAND

Hệ thống thang nâng CPL10 – Madrid SPAIN
(Updating the picture)

THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Thang nâng CPL10 – MERCEDES 256 Kim Giang, HN

Đỗ 2 tầng CPL01 – Số 175/05/69 Định Công, HN

Sàn quay CTT – Khu biệt thự Cát Bi. HP

Hệ thống tự động APS mẫu – TVPARK

VIDEO – CLIP