Free

Hệ thống đỗ xe độc lập

85.000.000 980.000.000 

Hệ thống đỗ xe mà việc xe ôtô vào/ra hệ thống diễn ra một cách độc lập, không ảnh hưởng đến các xe ở vị trí khác.

250.000.000 
270.000.000 
675.000.000 
268.000.000 
Read more
298.000.000 
450.000.000 
812.000.000 
306.000.000 
980.000.000 
85.000.000 

Description

Hệ thống đỗ xe mà việc xe ôtô vào/ra hệ thống diễn ra một cách độc lập, không ảnh hưởng đến các xe ở vị trí khác. Hệ thống có thể được bố trí 1 tầng hầm, 1 tầng nổi, có thể đỗ được 2, 4, 6 xe.[/wr_column]]

Hệ thống đỗ xe mà việc xe ôtô vào/ra hệ thống diễn ra một cách độc lập, không ảnh hưởng đến các xe ở vị trí khác. Hệ thống có thể được bố trí 1 tầng hầm, 1 tầng nổi, có thể bố trí 2, 3 tầng hầm, số lượng xe đỗ có thể là 2, 4, 6 xe.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.